0

Frubalken kap. 1 §2

Enligt frubalken kap.1 §2 
Så har frugan alt. din motpart rätt till all eller delar av den mat som du äter. Detta är oberoende av plats, mat, vem som har betalat eller om du ställt frågan om hon vill ha eller inte. Detta gäller även utan följdfrågor. Ta även i beaktning att frugans mat nödvändigtvis inte är din mat.
 
Happy wife, Happy life ✌
Är magen glad är hon glad ✌